A xunta directiva que dirixe actualmente a peña barcelonista ferrolana elíxese, tal e como marcan os estatutos da mesma, cada 4 anos, tras unha votación que se celebra na asamblea anual de socios. Para ser membro da xunta, o requesito básico é ser socio da peña cunha antigüedade superior ao ano, e ter gañas de colaborar na realización das tarefas do día a día da peña e os actos que ésta organice.

Actualmente a xunta foi elexida na asamblea celebrada en Febreiro do ano 2017, e está composta por:

  • Presidente: Agustín Bellón Couce
  • Vicepresidente: Vicente Bellón Pérez
  • Secretario: Jose Luis Iglesias Freire
  • Tesorero: Miguel Ángel Latas Vieites
  • 1ª Vocal: Carmen Pérez Martín
  • 2º Vocal: Manuel Latas Vieites
  • 3º Vocal: Jesús Iglesias Dopico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén queremos aproveitar estas liñas para rendir unha merecida homenaxe a todos aqueles peñistas que no seu día formaron parte da xunta directiva da peña, e que por unha razón ou outra xa non están na mesma, pero que grazas a súa axuda e colaboración a peña puido desenrolar as súas actividades ao longo destes anos.

 
Cambiar idioma
Castellano
Usuario